Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma CPO veikla


Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdomi pirkimai PO pavedimu


 • Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys

  • Standartinė Prekių sutartis.Bendrosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).
  • Standartinė Prekių sutartis.Specialiosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).
  • Standartinė  Paslaugų sutartis.Bendrosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).
  • Standartinė  Paslaugų sutartis.Specialiosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).
  • Specialiųjų sąlygų (paslaugų) 1 priedas.Atsakingi asmenys.
  • Specialiųjų sąlygų (paslaugų) 2 priedas. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai
  • Specialiųjų sąlygų (prekių) 1 priedas. Atsakingi asmenys.
  • Specialiųjų sąlygų (prekių) 2 priedas Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai