Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO IS galima:

 • • įsigyti spausdintuvus ir daugiafunkcinius įrenginius.
  • vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-12-31.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:

 • • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Prekių technines specifikacijas bei kiekį;
  • prekių pristatymo vietą (-as) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • užsakymo maksimalią kainą su PVM visam Prekės kiekiui;
  prekių pristatymo vietą (as);
  • ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 10 000 Eur su PVM.
  • terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 5 iki 15 darbo dienų);
  • prekių pristatymo terminą, kai:
  • Užsakymas vykdomas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi (pristatymo terminas automatiškai nustatomas pagal Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikusio Tiekėjo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ilgesnis nei 5 darbo dienos) arba
  • Užsakymas vykdomas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi (nuo 5 iki 25 darbo dienų);
  • papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduotojo užsakymo atveju).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (vertinama spausdinimo greitis ir/arba pristatymo terminas) vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija