Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Kaip užsiregistruoti?

Kaip užsiregistruoti CPO LT elektroniniame kataloge?
CPO LT elektroniniame kataloge Tiekėjus aktyvuoja ir prisijungimo duomenis vartotojams siunčia CPO LT. Tiekėjai registruotis gali tik tada, kai tarp Tiekėjo ir CPO LT pasirašyta preliminarioji sutartis ar Tiekėjas priimtas dalyvauti DPS, ir kai Tiekėjas CPO LT atsiunčia pasirašytą Tiekėjo paraišką. Nuorodą jos pildymui gauna tik tiekėjų atrankos Konkursą praėjęs ir patvirtintas tiekėjas.
Būtini veiksmai, norint tapti CPO LT elektroninio katalogo tiekėju:
– dalyvauti CPO LT skelbiamuose tiekėjų atrankos konkursuose, vykdomuose viešojo pirkimo konkurso būdu, per CVP IS sistemą;
– laimėti Konkursą (pasirašyti preliminariąją sutartį dėl prekių /paslaugų / darbų teikimo per CPO LT katalogą ar būti priimtam į DPS);
– gavus registracijos kataloge nuorodą, užpildyti Tiekėjo paraišką ir atsiųsti CPO LT el. parašu vadovo pasirašytą originalą el. paštu info@cpo.lt;
– gavus prisijungimo duomenis, jungtis į katalogą.