Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimas ir kadastro duomenų bylų parengimas bei kadastro duomenų tikslinimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 • Įsigyti šias Paslaugas:

– suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugas

žemės sklypų kadastro duomenų tikslinimo paslaugas.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas:

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Elektroniniame kataloge privalo nurodyti:

 • Per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomas įsigyti Paslaugas bei preliminarius jų kiekius pagal Paslaugos pasirinkimus*.
 • Nuorodą į žemės valdos projektą ir (ar) teritorijų planavimo dokumentą**, suprojektuoto (-ų) žemės sklypo (-ų) projektinį (-ius) numerį (-ius)** ir atitinkamai jų plotą (-us)**.
 • Paslaugų teikimo vietą (-as) (adresus) Lietuvos Respublikos teritorijoje (rajonas*, seniūnija*, kadastro vietovė*, miestas / miestelis / kaimas**, gatvė**, namo numeris**).
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą.
 • Pagrindinės sutarties galiojimo terminą (nuo 6 iki 24 mėn.).
 • Užsakymo maksimalią kainą su PVM visam Paslaugų kiekiui.
 • Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos.
 • Pasiūlymų pateikimo terminą (nuo 5 iki 15 darbo dienų).
 • Kontaktinį asmenį Užsakymo klausimams (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas).
 • Atsakingą asmenį už pagrindinės sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris).
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju).
 • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur.

* – privaloma;

** – pasirinktinai pagal poreikį;

*** – jei pasirenkamas pagrindinės sutarties tipas pagal poreikį (3), tokiu atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė nereikalaujama

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija