Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Tvarkydama asmens duomenis viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą CPO LT pateikiama Asmens duomenų tvarkymo apraše.

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir CPO LT Asmens duomenų tvarkymo apraše nurodytų teisių įgyvendinimo, asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną.

Asmens duomenų tvarkymo CPO LT tvarkos aprašas

Registracija į renginius

Asmens duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Einaras Vitkus,

telefono nr. +370 666 29100,  el. p. e.vitkus@cpo.lt.

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.