Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Motorinių transporto priemonių nuoma su vairavimo paslauga

 

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija (Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge nurodo Pirkėjas):

 1. Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. nuoroda į DPS dalį;
 3. pirkimo objekto techninė specifikacija;
 4. pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 5. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn.];
 6. Pirkimo sutarties pobūdis (ar teikiamas vienkartinis užsakymas, ar bus teikiami atskiri užsakymai Pirkimo sutarties galiojimo metu);
 7. kiekiai (apimtys);
 8. per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų maksimalaus transporto priemonių nuomos laiko;
 9. transporto priemonių pristatymo vieta (miestas (-i));
 10. konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais (pradinės Pirkimo sutarties vertė);
 11. konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
 12. ar nuomojama transporto priemone bus vykstama į užsienį (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
 13. ar nuomojama transporto priemone visada grįžtama į išvykimo vietą;
 14. ar transporto priemonės vairuotojui taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą;
 15. miestas (valstybė), į kurį vykstama, išvykimo ir atvykimo datos (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
 16. minimali 1 užsakymo nuomos trukmė (mažiausiai 1 val.);
 17. numatoma preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 18. Pirkimo sutarties šalis, kuri apmoka transporto priemonės vairuotojo apgyvendinimo (nakvynė ir pusryčiai) išlaidas, jei tokių bus;
 19. apmokėjimo terminas [nuo 1 iki 30 dienų];
 20. ar bus nuomojama daugiau nei 1 transporto priemonė tuo pačiu metu, jei taip – maksimalus tuo pačiu metu nuomojamų transporto priemonių skaičius;
 21. kiti Užsakovo pageidavimai (neprivalomi, bet esant galimybei tiekėjas į juos atsižvelgia);
 22. užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 23. už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 24. už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 25. informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
 26. kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija