Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Statybos rangos darbai be projektavimo (2017)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti bendruosius ir specialiuosius rangos darbus be projektavimo paslaugų.
•Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2019-12-12.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
• Numatomus įsigyti Darbus, jų apimtis , kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
• Techninę numatomų įsigyti Darbų specifikaciją;
• Statybos objekto duomenis;
• Darbų atlikimo terminą;
• Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 7 iki 15 darbo dienų);
• Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Atsakingą asmenį / asmenis už pagrindinės sutarties vykdymą ir pagrindinės sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Įprastines darbo valandas;
• Užsakymo maksimalią kainą;
• Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
• Pateikti techninį projektą / techninį darbo projektą.
• Pateikti statybą leidžiantį dokumentą
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija