Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Interneto ryšio paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygosPagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti interneto ryšio paslaugas.

  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-11-04.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

1)   Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

2)   Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;

3)   Pirkimo objekto techninė specifikacija;

4)   pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);

5)   Paslaugų teikimo trukmė mėn. (nuo 1 mėn. iki 24 mėn.);

6)   numatomos įsigyti Paslaugos ir informacija apie objektą:

6.1. numatomas kompiuterizuotų darbo vietų skaičius;

6.2. pasirinkta greitaveika;

6.3. ar numatomai įsigyti Paslaugai reikalingas paslaugos teikėjo komutatorius;

6.4. Užsakovo turima prieigos technologija (jei žinoma);

7)   atsiskaitymo už paslaugas terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);

8)   paslaugų teikimo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

9)   Maksimali kaina Eur su mokesčiais per mėn. ir maksimali kaina Eur su mokesčiais per sutarties galiojimo laikotarpį;

10) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

11) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

12) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas):

12.1. Pasiūlymų ekonominį naudingumą vertinant tik pagal kainą, lyginamos Tiekėjų pasiūlytos kainos už Paslaugos teikimo mėnesį (mėnesinis Paslaugos mokestis).

12.2. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

12.2.1. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (70 balų) ir kokybės (2 kriterijai: Greitaveika, Mbps (G) (20 balų) ir Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis (į jį įskaičiuotas reakcijos į gedimus (Paslaugų teikimo sutrikimus) laikas), val. (R) (10 balų) santykį.

12.2.2. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (80 balų) ir kokybės (1 kriterijus: Greitaveika, Mbps (G) (20 balų)).

12.2.3. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (80 balų) ir kokybės (1 kriterijus: Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis (į jį įskaičiuotas reakcijos į gedimus (Paslaugų teikimo sutrikimus) laikas), val. (20 balų).

13) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais už Paslaugos vienetą, nurodant 2 skaičius po kablelio;

14) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

15) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

16) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;

17) Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą;

18) kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami baldų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Pirkėjas)
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba