Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Darbo užmokestis

VšĮ CPO LT darbuotojų  vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai 2018–2021 metais

VšĮ CPO LT direktoriaus 2018–2022 m.  užduotys bei įstaigos veiklos vertinimo rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti ir jų patvirtinimai:
2018m.


2018 m. IV ketvirtis

2018 m. III ketvirtis