Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkama Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos su paslaugų infrastruktūros suteikimu)
Pirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkama Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos be paslaugų infrastruktūros)Pagal šias sutarties sąlygas galima:

  • Įsigyti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas su paslaugų infrastruktūros suteikimu.
    • Įsigyti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas be paslaugų infrastruktūros suteikimo.
    • Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2025-06-11.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Nuoroda į DPS dalį;
3) Paslaugų teikimo vietos adresą (-us) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
4) Abonentų skaičių kiekvienu pasirinktu adresu atskirai;
5) Konkretaus užsakymo maksimali kaina Eur su mokesčiais: minimalus prakalbamas mokestis per mėnesį (1 abonentui) Eur su PVM (Maksimali lėšų suma, kurią nori (ar gali) mokėti užsakovas už suteiktas paslaugas vienam abonentui per mėnesį) ir (jei taikoma) paslaugų infrastruktūros suteikimo mėnesinis mokestis (1 abonentui) Eur su PVM (Maksimali lėšų suma, kurią nori (ar gali) mokėti užsakovas už suteiktas paslaugas vienam abonentui per mėnesį);
6) Pirkimo sutarties vertė Eur su PVM;
7) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS), (ne mažiau kaip 8 d.d., kai paslaugos perkamos be paslaugų infrastruktūros suteikimo, ir ne mažiau kaip 12 d.d., kai paslaugos perkamos su paslaugų infrastruktūros suteikimu);
8) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 12 iki 24 mėn.];
9) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
11) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
12) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 4 skaičius po kablelio;
13) Informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
14) Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
17) Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
18) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme;
19) Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretus pirkimas
Pasiūlymai kataloge vertinami automatiniu būdu atsižvelgiant į paslaugoms suteiktus kainų lyginamuosius svorius ir palyginant Tiekėjo pasiūlymo kainos balus. Paslaugų kainos vertinimo lyginamieji svoriai:

VariantaiVertinamoskainos Lyginamasis kainos svoris (X)
IPirkimo dalis IIPirkimo dalis
A. Minimalus prakalbamas mokestis per mėnesį 50 95
B. Tarptautiniai pokalbiai 5 5
C. Paslaugų infrastruktūros suteikimo mėnesinis mokestis 45
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.  Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija