Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai).
•Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2024-01-17.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
• Numatomus įsigyti Darbus, jų apimtis , kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
• Techninę numatomų įsigyti Darbų specifikaciją;
• Statybos objekto duomenis;
• Darbų atlikimo terminą;
• Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 7 iki 15 darbo dienų);
• Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Atsakingą asmenį / asmenis už pagrindinės sutarties vykdymą ir pagrindinės sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Įprastines darbo valandas;
• Užsakymo maksimalią kainą;
• Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
• Kiekvienos energinio efektyvumo priemonės maksimalią kainą be PVM, jei objektas, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
•Pateikti techninį-projektą / techninį ir darbo projektą
• Pateikti statybą leidžiantį dokumentą
• Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms komunalinėms paslaugoms
• Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijai:
1. Tiekėjo pasiūlymo kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Darbų atlikimo terminas (D);
3. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas(GT);
4. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo vertė (GV)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:
E = C + D + GT + GV
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcijaKaip užsakyti Statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai) per CPO LT elektroninį katalogą