Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Globos įstaigų gyventojų maitinimo paslaugos

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos ir Pirkimo apskaitos forma
•  Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti globos įstaigų gyventojų maitinimo paslaugas
•  Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2026-09-29
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas 1. Užsakovo (Perkančiosios organizacijos – PO) pavadinimas;
2. Patalpų ir (ar) įrangos nuomos sąlygos arba patalpų ir (ar) įrangos nuomos tvarka ir (ar) nuomos sutarties projektas ir kiti dokumentai;
3. Turto nuomos kaina ir įrangos nuomos kaina (jeigu taikoma):
4. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
5. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
6. Pasiūlymo pateikimo terminas;
7. Paslaugų teikimo trukmė, paslaugų teikimo trukmė dienomis;
8. Preliminarus maitinamų asmenų skaičius;
9. Maitinamų asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes:
10. Skaičius kiek kartų per parą turi būti maitinami gyventojai;
11. Paslaugų teikimo vieta;
12. Konkrečiam pirkimui skirta lėšų suma;
13. Maksimalus priimtinas įkainis;
14. Minimalaus vieno asmens vienos paros maitinimo įkainis;
15. Konkretaus pirkimo pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka;
16. Preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data ir maitinimo pradžios data;
17. Kontaktiniai asmenys;
18. Kita aktuali informacija.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami CPO LT pirkimo vadovo iki 5 d. d.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija