Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Motorinių transporto priemonių nuoma su vairavimo paslauga

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Užsakymų formavimas
 • Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija (Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge nurodo Pirkėjas):

  1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2)  nuoroda į DPS dalį;
  3)  pirkimo objekto techninė specifikacija;
  4)  pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo
  terminas, taikant DPS);
  5)  pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn.];
  6)     pirkimo sutarties pobūdis (ar teikiamas vienkartinis užsakymas, ar bus teikiami atskiri užsakymai Pirkimo sutarties galiojimo metu);
  7)     kiekiai (apimtys);
  8)     per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų maksimalaus transporto priemonių nuomos laiko;
  9)     transporto priemonių pristatymo vieta (miestas (-i));
  10)   konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais (pradinės Pirkimo sutarties vertė);
  11)   konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
  12)   ar nuomojama transporto priemone bus vykstama į užsienį (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge
  pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
  13)   ar nuomojama transporto priemone visada grįžtama į išvykimo vietą;
  14)   ar transporto priemonės vairuotojui taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą;
  15)   miestas (valstybė), į kurį vykstama, išvykimo ir atvykimo datos (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame
  kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
  16)   minimali 1 užsakymo nuomos trukmė (mažiausiai 1 val.);
  17)   numatoma preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
  18)   pirkimo sutarties šalis, kuri apmoka transporto priemonės vairuotojo apgyvendinimo (nakvynė ir pusryčiai) išlaidas, jei tokių bus;
  19)   apmokėjimo terminas [nuo 1 iki 30 dienų];
  20)   ar bus nuomojama daugiau nei 1 transporto priemonė tuo pačiu metu, jei taip – maksimalus tuo pačiu metu nuomojamų transporto
  priemonių skaičius;
  21)   kiti Užsakovo pageidavimai (neprivalomi, bet esant galimybei tiekėjas į juos atsižvelgia);
  22)   užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  23)   už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  24)   už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  25)   informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
  26)  kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija
Kaip CPO LT elektroniniame kataloge užsakyti Motorinių transporto priemonių nuomą su vairavimo paslauga