Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Korupcijos prevencija


Informacijos apie asmenį rinkimas


Skaidrumas

Viena iš pagrindinių CPO LT vertybių ir veiklos principų – skaidrumas ir viešumas.

CPO LT deda visas pastangas, kad centralizuoti viešieji pirkimai būtų vykdomi kokybiškai ir skaidriai.

Mes veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, stengiamės, kad Lietuvos perkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus CPO LT informacinėse sistemose ir tiekėjai dalyvaudami CPO LT vykdomuose centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, laikytųsi tokių pat principų.

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus CPO LT darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus ar kitokį korupcijos pasireiškimą, apie tai galite pranešti

Pranešimus apie galimai neskaidrius veiksmus asmeniškai galite pateikti kiekvieną darbo dieną nuo 8. 00 val. CPO LT patalpose, adresu Ukmergės g. 219-1 (Vilnius).

Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.