Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Žalieji pirkimai

Kviečiame vykdyti žaliuosius pirkimus kataloge ir prisidėti prie nacionalinės žaliųjų pirkimų programos įgyvendinimo!


CPO LT kataloge specialiu ženklu „Žalia prekė” pažymėtos 380 specifikacijų.


Atitinka aplinkosauginius reikalavimus

Kataloge esančios žaliosios specifikacijos atitinka energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus (žaliuosius reikalavimus). Esame patikrinę tiekėjų dokumentus ir šaltinius, kurie buvo pateikti kaip įrodymas, apie atitikimą žaliesiems reikalavimams.

Pasirinkę šias specifikacijas, galėsite susipažinti su joms keliamais žaliaisiais reikalavimais, bei įtraukti jas į savo užsakymų sąrašą.

Privaloma perkančiosioms organizacijoms

Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 3 d. numatyta, kad perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

Žaliųjų pirkimų reglamentavimas