Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Degalai talpyklose

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma 
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 • Įsigyti benzino, dyzelino arba suskystintų dujų į talpyklas.
  Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2022-11-10, 8:00 val.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Kainų protokolai:
Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:

 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS)
 • pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 6 iki 24 mėn.);
 • numatomos įsigyti prekės ir jų kiekiai (apimtys);
 • minimalus vieno užsakymo kiekis (min. 2000 litrų);
 • prekių pristatymo terminas po užsakymo (nuo 24 iki 48 val.);
 • atsiskaitymo už prekes terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
 • prekių pristatymo vieta (os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodyto pirkimo objekto vienetų ar bendro nurodyto kiekio;
 • konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 • konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
 • kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:05 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Mažiausia kaina skaičiuojama lyginant su AB „Orlen Lietuva“ protokoline Juodeikių terminalo pardavimo kaina, įskaičiavus pristatymo išlaidas ir visus mokesčius.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija