Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Apklausos

EIMIN pavaldžių įstaigų PO apklausa
Pirkimai pagal įgaliojimą PO apklausa

Vaistų tiekėjų apklausa

Publikuojama nuo 2019-02-13

Nuo šių metų vasario įsigaliojo naujos vaistinių preparatų pirkimo preliminariosios sutartys.
Viešoji įstaiga CPO LT siekdama, kad vaistų pirkimo dokumentai būtų  kuo aiškesni ir paprastesni, prašo vaistų tiekėjų užpildyti trumpą klausimyną apie pasibaigusio konkurso pirkimų dokumentus ir el. katalogo aprašymus.
Prašome drąsiai išreikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus.

 

Ar buvo aiškūs pasibaigusio vaistų pirkimo konkurso (preliminariosios sutartys įsigaliojo 2019-02-01) pirkimo dokumentai?

  •   TAIP
      NE

  •   TAIP
      NE

  •   TAIP
      NE

CPO LT įvykdė apsaugos paslaugų modulio perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausą

Publikuojama nuo 2017-11-30

CPO LT apklausė apsaugos paslaugų modulio naudotojus (perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus), siekdama išsiaiškinti jų nuomonę bei gauti pasiūlymus, kaip tobulinti šiuos centralizuotus viešuosius pirkimus. Respondentų buvo prašoma įvertinti paslaugos techninę specifikaciją, užsakymo pildymo procedūrų aiškumą, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymą bei pagrindinės sutarties administravimo klausimus.

Į anketos klausimus atsakė 127 perkančiosios organizacijos (69,03proc. apklaustųjų) ir 6 tiekėjai (42,60proc. apklaustųjų).

Apklausos duomenys patvirtino, kad CPO LT kataloge siūloma apsaugos paslaugų techninių specifikacijų įvairovė perkančiosioms organizacijoms leidžia įsigyti jų poreikiams reikalingas paslaugas. Net 90 proc. perkančiųjų organizacijų nurodė, kad apsaugos paslaugų modulis pilnai arba iš dalies tenkina jų poreikius. Per CPO LT elektroninį katalogą Elektroninės apsaugos paslaugomis naudojasi 43 proc., fizinės apsaugos – 32 proc., o techninės priežiūros ir remonto – 21 proc.  respondentų.

Tos perkančiosios organizacijos, kurios mano, kad apsaugos paslaugų modulis kol kas netenkina jų poreikių, norėtų specifinių pagrindinės sutarties sąlygų bei paslaugų, kurios reikalingos tik mažai pirkėjų grupei arba pirkimo objektas negali būti centralizuojamas.

Kaip atskleidė apklausos duomenys, tiekėjų teikiamų apsaugos paslaugų kokybe patenkinta absoliuti dauguma perkančiųjų organizacijų – 93 proc.

Apsaugos paslaugų modulyje perkančiosios organizacijos gali rinktis pirkimo būdą: arba mažiausios kainos, arba ekonominio naudingumo kriterijaus vertinimą. Perkančiųjų organizacijų nuomone, tikslingiau vykdyti pirkimą taikant  ekonominio naudingumo kriterijų ( už jį pasisakė 59 proc. respondentų). Tačiau vykdydamos konkretų pirkimą, jos dažniau renkasi mažiausios kainos kriterijų (82 proc.) ir tik 18 proc. pirkimų vyksta pagal ekonominio naudingumo kriterijų.

Tiekėjai taip pat ne visada dalyvauja atnaujintuose varžymuose skelbiamuose pagal ekonominio naudingumo kriterijų: tik 50 proc. jų teikia savo pasiūlymus tokiam varžymuisi. Tačiau apskritai tiekėjai aktyviai naudojasi CPO LT centralizuotų viešųjų pirkimų elektroniniu katalogu parduodami savo paslaugas. Pusė  respondentų nurodė, kad šiuo būdu parduotos paslaugos  sudaro 10-20 proc. , o kita  pusė, kad 1-9 proc. visų parduodamų paslaugų apyvartos.

Apklausos duomenys patvirtino, kad CPO LT parengtos pagrindinės sutarties sąlygos tenkina tiek perkančiąsias organizacijas, tiek ir tiekėjus, nes 83,3  proc. abiejų respondentų grupių  nesusidūrė su problemomis, įgyvendindamos pagrindinę sutartį.

Tiekėjai pareiškė savo pageidavimus dėl apsaugos modulio atnaujinimo dažnumo: 33 proc. norėtų, kad modulis būtų atnaujinamas kasmet, tiek pat nurodė „pagal poreikį“, o „kas pusmetį arba kas du metus“ modulį atnaujinti siūlo po 17 proc. apklaustųjų.

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai nurodė konkrečius pageidavimus bei pasiūlymus apsaugos modulio tobulinimui, kuriuos CPO LT sieks kaip galima operatyviau įgyvendinti.

 

Apklausa 2017 11 15

Švietimo įstaigų perkančiosios organizacijos įvertino CPO LT kanceliarinių prekių modulį

Publikuojama nuo 2017-08-25

Švietimo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, aukštojo mokslo mokyklų, neformaliojo ugdymo, kitų švietimo institucijų) perkančiosios organizacijos sudaro didelę dalį CPO LT elekroninio katalogo naudotojų. Šios perkančiosios organizacijos daugiausia perka kanceliarines prekes, todėl jų vertinimai bei pasiūlymai, kaip jį tobulinti bei plėsti jo asortimentą, yra labai svarbūs, ruošiantis atnaujinti šį modulį.
Apklausoje dalyvavo ir didžiųjų šalies miestų, ir rajonų gimnazijos bei progimnazijos, didelės bei mažosios mokyklos iš visų šalies regionų.
Šių perkančiųjų organizacijų specifika yra ta, kad jos yra labai mažos, viešiesiems pirkimams skirtas biudžetas yra nedidelis ir dažnai juos vykdo darbuotojai, neturintys net minimalių kompetencijų viešuosiuose pirkimuose bei nemokantis naudotis elektronine pirkimų sistema.

(daugiau…)

Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių asortimento CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2017-08-25

CPO LT elektroniniame kataloge spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių modulis veikia nuo 2014 metų III ketvirčio. Per šį laikotarpį jame įvyko 1855 pirkimai už daugiau kaip 2 mln. 239 tūkst. eurų.
Siekdama išsiaiškinti perkančiųjų organizacijų paklausą spausdintuvams ir daugiafunkciniams įrenginiams, šio segmento prekių centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo vertinimą bei kokybiškai atnaujinti modulį, CPO LT 2017 metų balandžio – gegužės mėn. atliko jų apklausą.
Perkančiosios organizacijos, deja, apklausose dalyvauja gana pasyviai, todėl ne visada galima gauti daugumos nuomonę atspindinčią informaciją. Apklausos anketos išsiųstos 140 respondentų, bet atsakymus pateikė vos daugiau nei penktadalis (21,43 proc.) apklaustųjų.

(daugiau…)

Kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjai įvertino viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge Publikuojama nuo 2017-07-05 – Naujienos

Publikuojama nuo 2017-08-25

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų modulis yra vienas paklausiausių tarp perkančiųjų organizacijų: 2016 m. šiame modulyje įvyko 2 658 pirkimai už 10 mln. 690 tūkst. Eur, o 2017 m. I-ąjį pusmetį sudaryta 941 sutartis 4 mln. 69 tūkst. 425 Eurų sumai. Įvertinus tai ir aplinkybę, kad 2017 m. šį pirkimų modulį numatoma atnaujinti, CPO LT įvykdė kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų, dalyvaujančių atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge, apklausą.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų nuomonę apie CPO LT administruojamą elektroninį katalogą, įstaigos darbuotojų komunikavimą ir pagalbą tiekėjams bei šią informaciją panaudoti modulio atnaujinimui ir tobulinimui.

(daugiau…)

CPO LT įvykdė tiekėjų, dalyvaujančių pirkimuose, vertinamuose ekonominio naudingumo kriterijumi, apklausą

Publikuojama nuo 2016-12-22

Įgyvendinant Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvą bei praktiką, Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT elektroninėje centralizuotų pirkimų sistemoje perkančiosios organizacijos gali įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, taikydamos ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo kriterijų.
CPO LT kataloge jau yra 4 moduliai – kilimėlių nuomos ir keitimo, mobiliųjų telefonų, apsaugos paslaugų, skalbimo paslaugų, kuriuose pirkimai vyksta vertinant tiekėjų pasiūlymus ekonominio naudingumo kriterijumi.

(daugiau…)

Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl prekių ir paslaugų pirkimų iš socialinių įmonių CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2016-09-28

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroniniame kataloge yra 3 pirkimų moduliai, kuriuose kaip tiekėjai dalyvauja vien socialinės įmonės, kurios siūlo perkančiosioms organizacijoms (PO) savo pagamintas kanceliarines prekes, paprasto ir specializuoto skalbimo paslaugas. “Socialinių įmonių įtraukimas į centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje yra vienas iš mūsų ilgalaikių strateginių tikslų. 2015 metais, kai perkančiosioms organizacijoms atsirado galimybė rinktis analogiškas prekes ir iš socialinių, ir iš įprastų verslo įmonių, pastebėjome, kad pirkėjai dažniau rinkosi pastarąsias.

(daugiau…)

Konsoliduoti viešieji pirkimai: tiekėjų nuomonė

Publikuojama nuo 2016-07-01

CPO LT elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos turi galimybę vykdyti ne tik paprastus, bet ir konsoliduotus viešuosius pirkimus, apsijungiant kelioms ar keliolikai įstaigų ir skelbiant vieną pirkimą prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

CPO LT atliko tiekėjų, dalyvavusių valymo paslaugų, judriojo ryšio ir elektros konsoliduotuose pirkimuose, apklausą. Jos tikslas buvo išsiaiškinti respondentų vertinimą konsoliduotų pirkimų: ar šis pirkimo būdas įtakoja kainų pokyčius, ar tiekėjams patogu ir paprasta teikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi CPO LT elektroninėje sistemoje, ar iškilus klausimams jie gauna visą būtiną pagalbą iš darbuotojų. Anketas užpildė 12 tiekėjų, dalyvavusių konsoliduotuose pirkimuose (1pav.). Respondentų buvo prašoma atsakyti į 17 klausimų.

(daugiau…)

Kasmetė tiekėjų apklausa padeda optimizuoti vaistų modulį CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2015-06-05

CPO LT, vykdydama įstaigos steigėjos Ūkio ministerijos pavedimą, elektroniniame kataloge nuo 2013 m. administruoja vaistų modulį, užtikrinantį medicinos įstaigoms, kitoms perkančiosioms organizacijoms galimybę centralizuotai, greitai, minimaliomis darbo ir laiko sąnaudomis apsirūpinti būtinais medikamentais pacientų gydymui.
„Siekdama rezultatyvaus, sklandaus ir kokybiško pirkimo vykdymo, CPO LT ypatingą dėmesį skiria vaistų modulio kokybei. Tuo tikslu ji kasmet vykdo ne tik perkančiųjų organizacijų, bet ir tiekėjų apklausą, siekdama išsiaiškinti farmacijos įmonių, parduodančių vaistinius preparatus per CPO LT katalogą, vertinimus, pasiūlymus“,- pažymėjo direktorius Rolandas Černiauskas, pristatydamas apklausos rezultatus.

(daugiau…)