Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Mobiliojo ryšio telefonų aparatų nuomos užsakymai

PO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygosPagal šias sutarties sąlygas galima:

  • Įsigyti mobiliojo ryšio telefonų aparatų nuomą.
    • Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2025-07-01.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas 1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
4) Prekių nuomos terminas [nuo 12 iki 36 mėn.];
5) Prekių kiekiai (apimtys);
6) Prekių pristatymo vieta;
7) Prekių pristatymo terminas [nuo 15 d.d.]
8) Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
9) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
11) Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą (ekonomiškai naudingiausiu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas);
12) Informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai;
13) Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
14) Pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
15) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas   Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretus pirkimas   Pasiūlymai kataloge vertinami automatiniu būdu palyginant Tiekėjų pasiūlymų kainas.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija