Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Medicininė įranga

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti :

 • Elektrines, 4 sekcijų funkcines lovas;
 • Mechanines, funkcines lovas;
 • Pusiau automatinius defibriliatorius;
 • Funkcines lovas reanimacijai;
 • Kraujospūdžio matavimo aparatus;
 • Bekontakčius termometrus;
 • Gyvybinių funkcijų monitorius.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų
 • Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
  1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2. Prekės techninė specifikacija;
  3. Prekės maksimalūs kiekiai;
  4. Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas Eur be PVM;
  5. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];
  6. Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 2 iki 10 mėnesių];
  7. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytos prekės vienetų;
  8. Prekės pristatymo adresas (-ai);
  9. Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  10. Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  11. Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  12. PVM tarifas [0 proc] arba [5 proc] arba [21 proc];1
  13. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė ir jos dydis (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
  14. Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
  15. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo 5 iki 30 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės);
  16. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;

  Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju.Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui.Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija