Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Labaratorinių tyrimų paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos (vertės išpirkimas)Pirkimo sutarties sąlygos ( kiekio išpirkimas)
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti :
COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslaugas:
• individualus ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės
• individualus ėminys – tepinėlis iš nosies landos
• individualus ėminys – seilės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes
• kaupinių tyrimas, ėminys: tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje
• SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metoduViešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų
 • Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
  1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2) Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;
  3) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
  4) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
  6) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 36 mėn.];
  7) Kiekiai (apimtys);
  8) Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
  8.1) ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytų pirkimo objekto vienetų (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  8.2) ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  9) Užsakymo tyrimui atlikti ESPBI IS suformavimas:
  9.1) suformuoja Paslaugos gavėjas (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  9.2) [suformuoja Užsakovas] arba [suformuoja Tiekėjas, jeigu Užsakovas nėra prisijungęs prie ESPBI IS] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  10) Užsakovas nurodo ėminių paėmimo tvarką:
  10.1) ėminius paima Paslaugos gavėjas (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  10.2) [ėminius paima Užsakovas] arba [ėminius paima Tiekėjas, atvykęs Užsakovo nurodytu adresu [Užsakovo adresas] arba [ėminys paimamas tiriamam asmeniui atvykus į Tiekėjo nurodytą vietą, esančią [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  11) Užsakovas nurodo informaciją dėl ėminių paėmimo priemonių (pildoma tik tuo atveju, kai Užsakovas pats ima ėminius) [Užsakovui nereikalingos priemonės ėminių paėmimui] arba [Užsakovui reikalinga, kad Tiekėjas pateiktų ėminių paėmimo priemones, kurias Tiekėjas pristato Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo priemonių užsakymo pateikimo] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  12) Ėminių perdavimas / transportavimas:
  12.1) [ėminius pristato Paslaugos gavėjas į Tiekėjo laboratoriją ar Tiekėjo ėminių surinkimo punktą, kuris yra [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje, o Tiekėjas, neturėdamas galimybės tirti ėminius tos apskrities laboratorijoje, gali juos, savo lėšomis ir transportu, transportuoti į savo laboratoriją, esančią [Rytų] arba [Vidurio-Pietų] arba [Vakarų] arba [Šiaurės] Lietuvos regione ] arba [ėminius pristato Paslaugos gavėjas į Tiekėjo laboratoriją ar Tiekėjo ėminių surinkimo punktą, kuris yra [Rytų] arba [Vidurio-Pietų] arba [Vakarų] arba [Šiaurės] Lietuvos regione] (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  12.2) [pristato Užsakovas į Tiekėjo laboratoriją, kuri yra [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje arba [Tiekėjas ėminius savo transportu paima iš Užsakovo adresu: [įrašo Užsakovas]] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  13)Paslaugų teikimo periodiškumas:
  13.1) [x ] per mėnesį (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  13.2) [100-1000] tyrimų per parą; (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  13.3) [tik darbo dienomis] arba [visomis savaitės dienomis] arba [visą parą visomis savaitės dienomis] (taikoma abiejų tipų sutartims);
  14) Kiekvienos įsidėtos į krepšelį paslaugos maksimali užsakomai paslaugai skirta lėšų suma Eur be PVM;
  15) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  16) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  17) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  18) PVM tarifas [0% arba 5% arba 21%];
  19) Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
  19.1) ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
  19.2) jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nuo 5 % iki 10% Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės, įskaitant PVM;
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Užsakovas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija