Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Vaistiniai preparatai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Vaistinių preparatų pirkimus gali vykdyti visos perkančiosios organizacijos nepriklausomai nuo to, koks PVM mokesčio tarifas joms taikomas. Privaloma sąlyga: turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją. Pagrindinė sutartis (2 kvietimas)

Pagrindinė sutartis (3 kvietimas)

Pagrindinė sutartis (4 kvietimas)

Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 • Įsigyti virš 1400 rūšių vaistų pagal veikliąją medžiagą.
 • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-02-10.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas:

Užsakymų formavimas
 • Išsirinkite vaistą pagal veikliosios medžiagos pavadinimą arba ATC kodą;
 • Nustatykite norimą įsigyti vaistinių preparatų maksimalų kiekį per sutarties galiojimo laikotarpį (atkreipkite dėmesį į vaisto matavimo vienetą);
 • Nustatykite reikalaujamą vaisto galiojimo trukmę, t.y. tinkamumo vartoti terminą (ne daugiau kaip 12 mėnesių arba 75 proc. nuo vaistinio preparato pristatymo dienos);
 • Jei taikoma, nustatykite maksimalų skiriamą biudžetą be PVM visam norimam įsigyti vaisto kiekiui;
 • Pažymėkite koks PVM tarifas taikomas užsakyme nurodytiems vaistiniams preparatams;
 • Pasirinkite prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos pristatymo adresus, nurodytus CPO LT kataloge. Jeigu adresus reikia patikslinti ar papildyti, informuokite CPO LT;
 • Nustatykite prekių pristatymo terminą (ne trumpesnį kaip 2 darbo dienos);
 • Nustatykite atnaujinto varžymosi trukmę (nuo 2 iki 15 darbo dienų);
 • Nurodyti Pagrindinės sutarties galiojimo terminą – nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių trukmės;
 • Nurodykite įsipareigojamą nupirkti Prekių kiekį (nuo 50 iki 100 proc.) (jei taikoma);
 • Kataloge pateikiamos preliminarios kainos. Po tiekėjų atnaujinto varžymosi kainos gali būti mažesnės.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba