Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Ką reikia žinoti?

 

 • TIEKĖJUI DALYVAUJANT CPO LT KATALOGE VYKDOMUOSE KONKREČIUOSE UŽSAKYMUOSE (PIRKIMUOSE):• Susipažinkite su esminiais teisiniais įsipareigojimais, kurie taikomi tiekiant prekes, paslaugas arba darbus per CPO LT ir sudarant Pirkimo sutartis su pirkėjais.
  • Pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai įvykus konkrečiam Pirkimui** CPO LT kataloge tiekėjas yra informuojamas, kad jo pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti sutartį su pirkėju.
  • Tiekėjas negali nutraukti paskelbto užsakymo.
  • Tiekėjas, CPO LT kataloge informuotas apie jo pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu, privalo su pirkėju sudaryti Pirkimo sutartį, išskyrus išimtis numatytas tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijos sąlygose.
  • Tiekėjas sudarydamas Pirkimo sutartį neturi teisės keisti CPO LT kataloge suformuotos sutarties sąlygų.
  • Tiekėjas sutinka, kad Pirkimas gali būti nutrauktas iki sutarties sudarymo, esant aplinkybėms numatytoms tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijoje, kurios pagrindu vykdomas užsakymas.
  • Tiekėjas, gavęs pasirašymui Pirkimo sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos sutarties vieną egzempliorių grąžinti pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
  • Jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį jam yra taikoma atsakomybė apibrėžta tiekėjų atrankos kursų dokumentacijoje.
  ** Pirkimas – CPO LT kataloge vykdomos elektroninės viešojo pirkimo procedūros (atnaujintas tiekėjų varžymasis preliminariųjų sutarčių pagrindu ir konkretūs pirkimai dinaminėse pirkimų sistemose) iki Sutarties sudarymo pagal UŽSAKOVO pateiktą Užsakymą.
 • ATLIEKAMOS PROCEDŪROS VYKDANT KONKRETŲ PIRKIMĄ (UŽSAKYMĄ) CPO LT KATALOGE

  TIEKĖJAS
   Susipažįsta su konkrečiame Pirkime Užsakovo pateikta informacija ir pridedamais dokumentais (kai jie pridedami);
   Gali pateikti paklausimus dėl konkretaus pirkimo objekto ir užsakymo sąlygų (CPO LT katalogo susirašinėjimo priemonėmis);
   Pateikia pasiūlymą konkrečiam Pirkimui : nurodo kainą ir kitus reikalingus duomenis pasiūlymo lange (pvz., sutartį vykdysiančius specialistus, šių specialistų patirtį; ir kt. (informacija teikiama konkretaus Pirkimo lange);
   Pateikia neįprastai mažos kainos pagrindimą, kai konkrečiame Pirkime nustatoma, kad jo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža (patikslina neįprastai mažos kainos pagrindimą)
   Pasirašo Pirkimo sutartį su užsakovu.

 • CPO LT
   Audituoja užsakymą;
   Paskelbia / grąžina užsakovui patikslinti;
   Automatiškai vertina pasiūlymus ir tikrina dėl neįprastai mažos kainos;
   Tikrina neįprastai mažos kainos pagrindimus;
   Nagrinėja gautas pretenzijas, paklausimus;
   Skelbia laimėtojus;
   Siūlo sudaryti Pirkimo sutartį 2-oje vietoje esančiam tiekėjui (kai laimėtojas atsisako sudaryti sutartį).