Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Informacija dėl automobilinių degalų degalinėse tiekimo per CPO LT

Pranešame, kad preliminariosios sutartys su tiekėjais dėl automobilinių degalų degalinėse tiekimo per CPO LT elektroninį katalogą baigia galioti 2015 m. sausio 2 d., todėl nuo sausio 3 d. CPO LT elektroniniame kataloge nebus galimybės pateikti užsakymų dėl automobilinių degalų degalinėse.
Atsižvelgiant į tai, raginame, kad perkančiosios organizacijos pagal poreikį užsakymus dėl automobilinių degalų degalinėse CPO LT elektroniniame kataloge pateiktų vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 23 d.
Pagarbiai
CPO LT